Print: Wat voelt u? Juist in combinatie met digitale middelen legt print nog altijd gewicht in de schaal. Print is zichtbaar en voelbaar, een unieke 'experience' in het digitale tijdperk. Verstilling of snel bladeren, een schreeuw of een subtiele uitnodiging tot lezen.